ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/5/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Công văn số 662/HĐBCQG-VP gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm. Theo đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép các khu vực bỏ phiếu thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn một ngày so với Ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22/5/2021, gồm các khu vực sau:

Tại huyện Ea Súp có:

- Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, khu vực bỏ phiếu số 10, xã la Rvê;

- Đồn Biên phòng la Rvê, khu vực bỏ phiếu số 11, xã la Rvê;

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Nuê, khu vực bỏ phiếu số 6, xã Ea Bung;

- Đồn Biên phòng Yok M’Bre, khu vực bỏ phiếu số 7, xã Ea Bung;

- Đồn Biên phòng Ea H’leo, khu vực bỏ phiếu số 9, xã la Lốp;

- Cơ quan Quân sự huyện + CBB2, khu vực bỏ phiếu số 9, xã Cư M’Lan

- Công an huyện Ea Súp, khu vực bỏ phiếu số 8, Thị trấn Ea Súp.

Tại huyện Buôn Đôn có:

- Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk, khu vực bỏ phiếu số 10 xã Krông Na;

- Đồn Biên phòng Bo Heng, khu vực bỏ phiếu số 11 xã Krông Na;

- Đồn Biên phòng Yok Đôn, khu vực bỏ phiếu số 12 xã Krông Na;

- Tiểu đoàn Huấn luyện và Cơ động 19, khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na;

- Đơn vị cBB5, khu vực bỏ phiếu số 12 xã Ea Wer.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột có:

- Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk, khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An;

- Tiểu đoàn 303/e584, khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân.

Việc tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực này (thông báo cho cử tri thời gian bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu, việc kiểm phiếu và bảo quản hòm phiếu, phiếu bầu…) được thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tại Công văn số 193/VPHĐBCQG-PL ngày 30/4/2021 và Công văn số 142/CV-UBBC ngày 12/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk.

Diễm Xuân

 

 

Tin đã đưa
  • Hướng dẫn cách gạch phiếu bầu đúng quy định khi đi bầu cử ( 20/05/2021 )
  • Nguyên tắc, địa điểm, thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ( 20/05/2021 )
  • Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau bầu cử ( 20/05/2021 )
  • Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác ( 19/05/2021 )
  • Dừng các hoạt động cưới, hỏi, liên hoan, tân gia, sự kiện tập trung trên 30 người từ 10-5 ( 10/05/2021 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk