ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kể từ ngày 06/5/2021, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được áp dụng thực hiện theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh. Theo Quyết định này, số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh phụ thuộc vào phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

Đối với xã, phường, thị trấn loại 1 thì số cán bộ, công chức cấp xã tối đa là 23 người; đối với xã, phường, thị trấn loại 2 thì tối đa 21 người; đối với xã, phường, thị trấn loại 3 tối đa là 19 người.

Số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên đây bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về xã, phường, thị trấn. Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức xã giảm 01 người.

Ngoài nội dung về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã, Quyết định còn quy định việc bố trí số lượng công chức xã, phường, thị trấn. Cụ thể, bố trí 01 người đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự. Đối với chức danh công chức xã, phường, thị trấn còn lại, bố trí không quá 02 người/chức danh. Riêng cấp xã loại 1, chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), bố trí không quá 03 người./.

                                                                                                Phan Hiền

 

Tin đã đưa
  • Hướng dẫn cách gạch phiếu bầu đúng quy định khi đi bầu cử ( 20/05/2021 )
  • Nguyên tắc, địa điểm, thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ( 20/05/2021 )
  • Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau bầu cử ( 20/05/2021 )
  • Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác ( 19/05/2021 )
  • Dừng các hoạt động cưới, hỏi, liên hoan, tân gia, sự kiện tập trung trên 30 người từ 10-5 ( 10/05/2021 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk