ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác

Theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia (tại Công văn số 109/VPHĐBCQG-PL ngày 25/3/2021) thì việc lập danh sách cử tri không căn cứ vào nơi cử tri công tác, làm việc mà căn cứ vào nơi cử tri thường trú hoặc tạm trú. Theo đó, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri tại nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Cử tri thực hiện việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại khu vực bỏ phiếu mà mình có tên trong danh sách cử tri. Để việc lập danh sách cử tri được thực hiện chính xác, đúng quy định của pháp luật, Hội đồng bầu cử quốc gia đã hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp cử tri là Công an xã hoặc cán bộ, công chức, viên chức công tác, làm việc tại đơn vị hành chính khác với nơi mình đăng ký thường trú thì việc lập danh sách cử tri được thực hiện như sau:

Thứ nhất, trường hợp cử tri đang cư trú tại nơi đăng ký thường trú thì được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở tất cả các cấp.

Thứ hai, trường hợp cử tri đã đăng ký tạm trú tại nơi đang công tác, làm việc khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì có thể đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú để thuận tiện cho việc tham gia bỏ phiếu. Nếu thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nơi mình đang tạm trú. Nếu thời gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên thì được tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở tất cả các cấp như đối với người thường trú.

Đối với trường hợp cử tri là cán bộ, công chức, viên chức trong ngày bầu cử được cử đi công tác tại nơi khác, để đảm bảo quyền bầu cử của các cử tri này, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử người đi công tác cần tạo điều kiện, bố trí công việc hợp lý để cử tri có thể bỏ phiếu tại nơi đã có tên trong danh sách cử tri (từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối).

Trường hợp vì lý do công tác mà cử tri không thể về bỏ phiếu tại nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì cần chủ động xin giấy chứng nhận của UBND cấp xã tại nơi mình đã đăng ký và có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại địa phương nơi đến công tác và tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại nơi đến công tác theo quy định tại Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Diễm Xuân

Tin đã đưa
  • Hướng dẫn cách gạch phiếu bầu đúng quy định khi đi bầu cử ( 20/05/2021 )
  • Nguyên tắc, địa điểm, thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ( 20/05/2021 )
  • CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ( 16/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU BẦU CỬ; XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ( 15/04/2021 )
  • MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG ( 15/04/2021 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk