ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THƯ VIỆN ẢNH QUA BÀI
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU VÀ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK LẮK

Chiều ngày 27/02/2020, tại Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh tổ chức buổi Lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Y Pôl Tơr - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp đối với đồng chí Nguyễn Thanh Vũ - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tin đã đưa
  • Triển khai công tác tư pháp năm 2018 ( 15/01/2018 )
  • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư pháp (02/8/1982-02/8/2017) ( 03/08/2017 )
  • Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư pháp (02/8/1982-02/8/2017) ( 03/08/2017 )
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính ( 24/10/2016 )
  • Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016 ( 22/10/2016 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk