ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Giới thiệu chung

1/Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Sơ đồ

2/ Vị trí và chức năng

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

3/ Lịch sử phát triển của Sở Tư pháp Đắk Lắk

Sở Tư pháp Đăk Lắk được thành lập theo Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 02/8/1982 của UBND tỉnh Đắk Lắk với cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm 03 phòng chuyên môn, 11 cán bộ điều động từ Ban pháp chế của UBND tỉnh và cán bộ từ các Sở, ngành. Qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, đến nay, tổ chức bộ máy của ngành T­ư pháp Đắk Lắk được xây dựng, củng cố từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, phẩm chất, đạo đức tốt đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ máy cơ quan Sở Tư ­pháp Đắk Lắk bao gồm 12 Phòng, Trung tâm với 90 cán bộ, công chức, viên chức; 15 Phòng Tư pháp cấp huyện có 57 cán bộ, công chức; tổng số cán bộ tư pháp - hộ tịch của 184 xã, phường, thị trấn là 252 người.

 Trong những năm qua, Sở Tư­ pháp Đắk Lắk đã tập trung củng cố, xây dựng về tổ chức bộ máy cán bộ, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đ­ược giao và ngày càng khẳng định được vị trí của ngành trong bộ máy Nhà nước ở địa phương, góp phần cùng các sở, ngành, địa phương thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo được niềm tin và chỗ dựa vững chắc về mặt pháp lý của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh, Bộ Tư pháp tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, được Chính phủ tặng Bằng khen năm 1996 và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2012 về những thành tích xuất sắc trong công tác.

4/ Lãnh đạo Sở
 
Giám đốc
NGUYỄN MINH THUẬN
- Điện thoại: 0262.3953375
- Email: thuannm@tuphap.daklak.gov.vn
 
Phó Giám đốc
PHAN THỊ HỒNG THẮNG
- Điện thoại: 0262.3954283
- Email: thangpth@tuphap.daklak.gov.vn
  
Phó Giám đốc
NGUYỄN THANH VŨ
- Điện thoại: 0262.3951248
- Email: vunt@tuphap.daklak.gov.vn
  
Phó Giám đốc
NGUYỄN TUẤN QUANG
- Điện thoại: 0262.8550777
- Email: quangnt@tuphap.daklak.gov.vn

 

  5/ Trụ sở cơ quan:
- Địa chỉ: Số 04 - Đường Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Số điện thoại: 0262.3955726; 0262.3950172       Fax: 0262.3950172

 

VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk CBộ pháp điển