ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Nội dung

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8648/UBND-NC về việc thống nhất chủ trương giao cho Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định quy định về thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức để tham mưu UBND xem xét, ban hành. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Quyết định nêu trên; căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật, Sở Tư pháp lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và người dân vào Dự thảo Quyết định.

File đính kèm
 • 2018103116114QD UBND....docx
 • Các ý kiến đã đóng góp
  29/03/2019
  Ý kiến của bạnThanh tra tỉnh
  Emailthanhtratinh@daklak.gov.v
  Ngày gửi ý kiến
  Tiêu đềTại Điều 1 Dự thảo
  Nội dungTại Điều 1 Dự thảo nêu “Quyết định này quy định… Thông tư số 19/2017/TT-BTC và quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND” đề nghị sửa lại là “Quyết định này quy định… Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính và quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh”.