ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quyết định Ban hành biểu mẫu và quy định quản lý, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung

Quyết định này ban hành 35 loại biểu mẫu (có phụ lục kèm theo quyết định này) và quy định việc quản lý, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

File đính kèm
 • 20171211951312017-12-11-09-34-21-01.pdf
 • 2017121195131DT QLXLVPHC.rar
 • Các ý kiến đã đóng góp
  18/12/2017
  Ý kiến của bạnDương Thanh Thời
  Emailduongthanhthoi@gmail.com
  Ngày gửi ý kiến
  Tiêu đềGóp ý Dự thảo Quyết định Ban hành biểu mẫu và quy định quản lý, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
  Nội dungSở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành biểu mẫu và quy định quản lý, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh