ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Nghị quyết “Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố”
Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố
Nội dung

      Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, xây dựng lực lượng BVDP vững mạnh, xứng đáng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố thời gian tới là cần thiết.

File đính kèm
  • 2017724215436DT NQ bao ve dan pho.zip
  • Các ý kiến đã đóng góp